Medlemsavgiften är 600:- per person och år

SBK tillämpar en inträdesavgift för båtägande medlem om 10.000 kr. Denna inträdesavgift är inte återbetalningsbar vid utträde ur klubben.

Tillkommer gör sedan en fast grundavgift på 1250 kr samt en hamn- och vinteravgift för din båt vilka baseras på din båts längd och bredd. ”Snittbåtens” (730 x 240 cm) totala årsavgift för sommar- och vinter-förvaring är 5.052 kr under 2016/2017.

Klubben tillämpar årsmedlemskap. Det innebär att man betalar hela årsavgiften på våren. Om sjösättning ska ske innan fakturan förfaller måste hela årsavgiften vara betald först till fullo innan båten får angöra sin hamnplats.