SBK Miljöregler och Miljöarbete

Som de allra flest båtklubbar värnar vi givetvis om vår miljö. Både när det gäller vår närmiljö vid Sundbybergs båtklubb och Bällstån samt när vi vistas ute på vattnet eller vid de öar och gästhamnar vi besöker. Därför pågår ett konstant miljöarbete i klubben. 

Båtbottenfärg
Nu är det hög tid för alla klubbens båtägare som avvaktat med att göra något åt sin båtbottenfärg att agera.
Den 9 november kommer Happyboat att mäta klubbens båtar. Beroende på de värden som uppmäts är det sedan dags för varje båtägare att ta ställning till hur en ska få båtens botten godkänd inför våren 2020.

Myndigheterna
Myndigheterna ställer krav på att alla båtägare i Mälaren ska sluta använda biocidbottenfärger (giftfärger) och att alla båtar som har sådana färger ska vara sanerade senast 2020.
De båtägare som redan nu vet med sig att de äger en båt som är målad med giftfri färg, behöver inte göra något.
Alla andra som vet med sig att att en äger en båt med gammal giftfri färg behöver göra något ganska omgående.
År 2020 är det inte tillåtet längre att ha en båt i Mälarens vatten med båtbottenfärg som är giftig.

Vad innebär sanering av båtbotten?
Det finns flera olika metoder för att bli av med sin gammal färg.
– Blästring
– Slipa med slipmaskin
– Skrapa bort den gamla färgen
– Måla över med speciell täckfärg

Eftersom vi arrenderar marken i klubben är det inte tillåtet att utföra blästring eller slipning i klubben. Vill du blästra eller slipa din båtbotten behöver du göra det på någon annan plats där detta är tillåtet.
Vid samtliga metoder behöver du tänka på att skydda dig själv och din omgivning ordentligt och vilken av dessa metoder som fungerar bäst råder det delade meningar om.

När den giftiga färgen är borttagen behöver du behandla din båtbotten med Epoxi och beroende på vilken färgtillverkar man väljer- behöves mellan tre till sex lager.


Här hittar du hela dokument som innehåller klubbens miljöpolicy:

Ladda ner dokument: SBK Miljödokument 2017

Kortlista över nyttiga länkar:

Kemikalieinspektionen – Bottenfärger på fritidsbåtar

Transportstyrelsen – Toatömningstationer

Båtbottentvättar och spolplattor i Stockholms län

SMBF Miljöprogram 2016

Transportstyrelsen- båtbåttenfärg

Havs och vatten myndigheten