Vi vill även passar på att påminna om årsmötet Torsdagen den 20 februari 2020, kl 19.00 som äger rum i klubbhuset. Som medlem i klubben är det där du är med och beslutar i viktiga frågor.