Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Båtklubbens nuvarande ledamöter har arbetat med detta under många år och har gjort ett fantastiskt arbete. Nu behöver vi dock fylla på med nya ledamöter.

Vem är du?
Du är en aktiv medlem, är bekant med många utav våra medlemmar i så pass så att du känner till vilka personer och vilka kompetenser som finns i klubben.

Beskrivning utav rollen som ledamot
Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda vilket innebär att ge förslag på nya ledamöter till styrelsen och nya revisorer.

Varmt välkommen att kontakta oss i valberedningen för frågor

Jesper Eronn (SK)
Gregory Apostolakis
Mychéle Östman