Vi behöver fler funktionärer till bland annat varv, valberedningen, klubbholmarna, klubbhusgruppen, klubbmästeriet och kajaksektionen. Om du är ny i klubben är det här ett utmärkt tillfälle att snabbt komma in i klubbens gemenskap.
Varmt välkommen!

För att komma i kontakt med valberedningen mejla någon av följande:
Jesper Eronn (SK)
Gregory Apostolakis
Mychéle Östman