Till medlemmarna i SBK:

I Klubbholmsgruppen har vi beslutat att skjuta fram öppningen av Askskären resp. Kolfatet med två veckor!

• Det är fel att inte alla är sjösatta och har möjlighet att välja delta i gemensamma klubbaktiviteter.
• Vintern har varit hård och för att få en acceptabel vattentemperatur tror vi det är klokt att knuffa fram två veckor.
• Öppningen av Klubbholmarna är nu beslutade till:
o Askskären öppnas 1-2 juni
o Kolfatet öppnas 8-9 juni
• Anmälan på listor i klubbhuset fr.o.m. 10 maj.

Tidigare info

I samråd med styrelsen har riktlinjer för driften av klubbholmarna, Askskären och Kolfatet under 2013 beslutats:

• 2013 på klubbholmarna, skall med hänsyn till klubbens ekonomiska situation vara ett förvaltningsår.
• Klubbholmsgrupperna sammanförs till en, under ledning av Magnus Eklund (Askskären) och David Bergström (Kolfatet).
• Vi bedömer inte att det finns några ”Måste göra-projekt” på någon av öarna.
”Borde göra-projekt” och ”Vill göra-projekt” samlas upp från medlemmarna och prioriteras efter tillgängliga resurser. Alla medlemmar har förslagsrätt och den prioriterade listan utgör underlag för holmöppning resp. arbetsdagar.
• Klubbholmsöppningarna är planerade till följande datum – men kan komma att skjutas fram beroende på sjösättningstidplanen:

Torsdagen den 25 april kl. 19.00-21.00 bjuder Klubbholmsgruppen
in till Öppet hus i Klubbhuset – kaffe och tilltugg serveras.
Här kan ni träffa medlemmar ur Klubbholmsgruppen och komma upp med de förslag ni vill se genomförda under året. Samtidigt kan man anmäla sej att vara med i arbetslaget.
Anmälan till öppningarna kommer att ske senare på traditionellt sätt!

Väl mött den 25:e!

Magnus Eklund
magnus.eklund@hornsbergskliniken.se
070-729 00 12

David Bergström
david_bergstrom@hotmail.com
070-239 65 05