Vi börjar nu bli klara med genomgången av medlemsregistret. Avier kommer att gå ut under denna vecka för medlemmar utan båt.

(tidigare omnämndes felaktigt även nya medlemmar i denna notis)

/Styrelse