Hemsidan har uppdaterats med datum samt tider för sjösättning respektive torrsättning för 2013.

Gå in under under rubriken Hamn & Varv och välj Sjösättning eller Upptagning.

Johan Bjerking, Varvschef