Med anledning av uppgifter i våras om ”grynnor i farleden” har styrelsen på försommaren genomfört en kontroll av vattendjupet i hamnområdet. Vi har släpat ett grovt armeringsjärn på tvären längs med botten från klubbhuset till och med slutet på den nya byggnationen på Bällstaåns norrsida.

Djupet varierar mellan 1.2m och 1.7m. Lägsta vattendjupet är omedelbart efter bron. (Ett avloppsrör av betong.) Observera att vattendjupet i ån naturligtvis varierar i hög grad beroende av årstid och tillflöde. Vi utförde undersökningen före midsommar och vid det tillfälle fanns inget markant uppstickande fast hinder i ån. Några nya rapporter om hinder har heller inte meddelats styrelsen. Troligen bestod det tidigare rapporterade hindret av en s.k. sjunkare som efterhand följt strömmen ut och nu vilar i Ulvsundasjön. Tidigare år har vi fiskat upp cyklar och kundvagnar.