Funktionärsträff

Som vanligt inleds träffen med ett kortare möte där vi kommer att diskutera den gångna båtsäsongen och de arbeten som utförts, samt se över om några arbetsrutiner behöver ändras.
Har Du några idéer eller förslag till förbättringar? Här får du chansen att berätta om dessa!
Efter mötet bjuder Sundbybergs båtklubb som vanligt på en bit mat.

Anmälar dig gör du här senast 8: e november
eller till Jane Mazanti Nyberg,
e-post adress: jane.mn@comhem.se