Fler bilder från midsommarfirandet 2012 på Askis inlagda under bildarkiv. Bilderna är tagna av Magnus Eklund.