Vi har för närvarande(dec-13) 73 st medlemmar i kö för sommarplats vid vår brygga. Vi har idag 153 st bryggplatser av vilka det omsätts ca 14-15 st under en säsong. Det innebär att för de sista i kön beräknar vi en kötid på ca 4-5 år.

För mer information se bifogat dokument