Vi öppnar Askskären lördag 19 maj – söndag 20 maj
Samtliga klubbmedlemmar inbjuds att delta vid öppningen av
Askskären.

Se bifogad fill för mer informatio.

/Askskärsgruppen, genom Magnus Eklund