Nu är 2008 års upptagningar klara. Närmast väntar Bomupptagning/städdag lördagen den 8/11.