Eltel network har meddelat att dom med start vecka 38 kommer att gräva inom varvsområdet i anslutning till Löfströmsvägen. Det kan bli behov av mindre arbetsinsatser vid flera tillfällen under de kommande veckorna.

Arbetet består dels i sök efter befintliga kablar och komplettering av dessa samt nedläggning av dragrör för telefiber. Arbetet beräknas vara avslutat senast 3 okt.

Mer info kommer att meddelas om förändringar blir aktuella.

Lars Filipsson