KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  Sundbybergs Båtklubb kallar härmed till digitalt årsmöte  torsdagen den 25 februari kl. 19:00.  På grund av pågående pandemi genomförs årsmötet digitalt och via poströstning  (enl SFS 2020:198).  Dokument för nedladdning: • Kallelse_och_agenda • Rostningsblankett • Verksamhetsberattelse_2020 • Verksamhetsplan_2021   Följande instruktion gäller för årsmötet  All röstning sker…

Läs vidare …

Inför årsmötet

Hej alla SBK:are! Valberedning har inför årsmötet som kommer följande vakanser: • 1 suppleant i styrelsen • 1 suppleant i revisorsgruppen • 1 medlem i valberedningen. Vi hoppas att vi inför det annalkande årsmötet kan lämna ett fullständigt förslag på personer i alla roller inom föreningen. Så varmt välkommen att…

Läs vidare …