Miljö

SBK Miljöregler och Miljöarbete

Som de allra flest båtklubbar värnar vi givetvis om vår miljö. Både när det gäller vår närmiljö vid Sundbybergs båtklubb och Bällstaån samt när vi vistas ute på vattnet eller vid de öar och gästhamnar vi besöker. Därför pågår ett konstant miljöarbete i klubben. 


Båtbottenfärg
Båtbottenfärger innehåller i många fall giftiga ämnen för att bekämpa påväxt av till exempel havstulpaner och alger på båtar. Som en negativ konsekvens kan även andra organismer i vattenmiljön skadas. Även människor som badar eller vistas i närheten kan exponeras för giftiga ämnen. Därför är det viktigt att dessa ämnen inte släpps ut till mark och vatten.

Kemikalieinspektionen godkänner båtbottenfärger och beslutar om i vilket vattenområde respektive färg får användas. I Mälaren och insjöar får inga båtbottenfärger som verkar genom kemisk bekämpning förekomma på båtar. I andra vattenområden får inga färger innehållande tributyltenn (TBT) förekomma på båtar.

Myndigheterna
Myndigheterna ställer krav på att alla båtägare i Mälaren ska sluta använda biocidbottenfärger (giftfärger) och att alla båtar som har sådana färger ska vara sanerade senast 2020.
De båtägare som vet med sig att de äger en båt som är målad med giftfri färg, behöver inte göra något.
Alla andra som vet med sig att de äger en båt med gammal giftfri färg behöver göra något omgående.
År 2021 är det inte längre tillåtet att ha en båt i Mälarens vatten med giftig båtbottenfärg.

Mätning av båtar 
Mätning av de allra flesta båtar har genomförts utav Happyboat, alla båtägare har fått reda på sitt resultat genom ett mail som skickats till varje båtägaren. Kontrollera att den e-postadress du uppgett i BAS stämmer, annars behöver du gå in i BAS och uppdaterat din e-postadress/kontaktuppgifter.

Med resultatet av mätningen i din hand är det viktigt att du kommer ihåg!
-Måla inte båtbotten med någon färg över huvud taget.
-Det finns ingen giftfri båtbottenfärg ute på marknaden.
-Förorena inte marken!
-Du måste åtgärda din båt innan sjösättning våren 2021.

Vad innebär sanering av båtbotten?
Det finns flera olika metoder för att bli av med sin gammal färg.
– Blästring
– Slipa med slipmaskin
– Skrapa bort den gamla färgen

Eftersom vi arrenderar marken i klubben är det inte tillåtet att utföra blästring eller slipning i klubben. Vill du blästra, slipa eller skrapa din båtbotten behöver du göra det på någon annan plats där detta är tillåtet.
Vid samtliga metoder behöver du tänka på att skydda dig själv och din omgivning ordentligt och vilken av dessa metoder som fungerar bäst råder det delade meningar om.
Vi rekommenderar inte att måla över med speciell täckfärg, det är ingen långsiktig hantering av problemet.

När den giftiga färgen är borttagen behöver du behandla din båtbotten med Epoxi och beroende på vilken färgtillverkar man väljer- behöves mellan tre till sex lager.

 


Här hittar du hela dokument som innehåller klubbens miljöpolicy:

Ladda ner dokument: SBK Miljöplan 2024

Kortlista över nyttiga länkar:

Jobba rätt med epoxi

Kemikalieinspektionen – Bottenfärger på fritidsbåtar

Transportstyrelsen – Toatömningstationer

Båtbottentvättar och spolplattor i Stockholms län

SMBF Miljöprogram 2016

Transportstyrelsen- båtbåttenfärg

Havs och vatten myndigheten

Comments are closed.