Året i SBK

Året i SBK

 

 

Vår båtklubbs verksamhet bygger på att vi, alla medlemmar med förenade krafter hjälps åt att driva verksamheten inom klubben samtidigt som vi vill ha trevligt tillsammans. Vi har därför sammanställt lite information till dig som är eller önskar bli ny medlem, där vi redovisar våra gemensamma aktiviteter under ett verksamhetsår och samtidigt önska dig välkommen till vår båtklubb.

 

Januari

Varvet ligger i vinterdvala. Glöm dock inte att du har en båt som måste tittas till ibland. Kanske har presenningen blåst sönder. Kolla gärna övriga båtar. Ser du något anmärkningsvärt kontakta båtägaren. Hans telefonnummer finns på en väl synlig skylt vid båten. Vid behov kontakta även berörd funktionär eller någon i styrelsen. Telefonnummer hittar du i funktionärslistan eller på hemsidan.

Februari

Sista torsdagen i februari har vi vårt årsmöte i klubbstugan. Nu sker val av styrelse och funktionärer. Alla medlemmar är varmt välkomna. Varvet ligger fortfarande i vinterdvala. Styrelsen påbörjar sina månatliga möten.

Mars

Våren är i antågande en del tidiga vår rustande båtägare börjar bli synliga.

April

Nu börjar verksamheten sätta fart. Varvschefen har möte med sina varvsfunktionärer för genomgång och fördelning av sjösättningsdagar.

Vårrustandet av våra båtar pågår nu för fullt. Pauser blir det ibland för medhavd mat, som kan tillagas och ätas i klubbstugan. 
Om isen tillåter bruka första sjösättningen äga rum i mitten av månaden. Nattvakten börjar. Från 2013 får alla som går vaktpass en första påminnelse via e-mail en vecka innan passets start, samt en andra påminnelse två dagar innan via sms till mobilen.

Nattvakt

Varje båtägande medlem går tillsammans med en annan båtägande medlem minst 2 nattvaktspass per år. Vi tillämpar systemet med ”familjevakt”, vilket innebär att man då i stället går en vakt per år tillsammans med en familjemedlem eller delägare av båten, som också måste vara medlem i SBK.

Arbete

För att driva verksamheten i klubben krävs det ibland att arbeten måste utföras. Medlemmarna kallas någon gång per år, i tur och ordning, till arbetsgrupper för att genomföra nödvändiga reparationer, underhåll, mm. Vid längre arbetspass bjuder klubben på en enkel förtäring.

Årsfest

Ungefär vartannat år så ordnar vi under våren en årsfest där vi äter och dansar. Brukar vara välbesökt och mycket trevligt. Inbjudan sänds till alla medlemmar via mail eller med posten till de som inte har mailadress.

Maj

Sjösättningarna pågår under hela maj med ca 5 sjösättningsdagar.
 Det är då mycken aktivitet i hamnen och många att byta erfarenheter med. Teckningslista för val av sjösättningsdag finns i vaktlokalen. Hela årsavgiften måste vara inbetald för året innan båten får sjösättas och angöra sin hamnplats. Kom ihåg att ta med gällande försäkringsbevis. Utan det kommer båten inte i sjön!

Majmöte

Hamnchefen kallar nya medlemmar till ett informationsmöte en lördag kl.13.00 under någon av sjösättningarna i maj.

Juni

Efter sjösättningarna, när alla båtar ska vara i sjön och alla har plockat bort sina täckningar, kallas till arbete för att städa av varvsområdet samt ta hand om bockar, vagnar och täckningsmaterial som kvarlämnats.

Öppning av våra klubbholmar Askskären och Kolfatet

Brukar ske i månadsskiftet maj – juni. Frivilligt deltagande. Teckningslista finns utlagd i god tid. Vi hjälps åt att kratta, laga, fixa och öppna upp våra öar inför sommaren. Klubben bjuder på mat och vi har mycket trevligt. Håll utkik efter anslag i båtklubben!

Midsommarfirande

På Askskären träffas medlemmar för midsommarfirande med tillhörande förtäring, dans kring den lövade midsommarstången och lekar för barnen. Mat och dryck inhandlas av var och en som önskar delta.
 Även på Kolfatet brukar några klubbmedlemmar ibland genomföra ett lugnare midsommarfirande.

Juli

Under högsommarmånaden förväntas medlemmarna njuta av upplevelser i Mälarens och Saltsjöns farvatten.

Många besöker våra klubbholmar:

Askskären fungerar som ett sommarparadis för såväl barn som vuxna. Där finns förutom natur att ströva eller leka i, ett fint klubbhus, bastu, sandstrand för bad, boulebana mm.

Kolfatet i Karklöfladen ligger naturskönt och har en fin brygga och klippor som inbjuder till både bad och fiske. Här träffas medlemmarna under sina besök i skärgården. Närhet till Svartsö lanthandel och macken på Lådna ger ett bra utgångsläge för ett besök i ytterskärgården någon lugn och solig dag.

På varvet en lugn månad. Endast några få båtar behöver lyftas i kranen för att få mindre skador omsedda.
 Behöver någon medlem nyckel eller svar på andra frågor så kan alla funktionärer nås via telefon – se funktionärslistan. Styrelsemötena tar uppehåll från juni till augusti.

Augusti

Semestrarna börjar ta slut och båtarna börjar återsamlas i hamnen.

Kräftskiva

Under 2020 ordnas ingen kräftskiva i klubbhuset.

 

September

I slutet på denna månad har varvschefen åter möte med sina funktionärer för genomgång och planering inför torrsättningarna.

Oktober

Under oktober har vi upptagningar varje helg och aktiviteten är återigen hög i hamnen. Alla båtar ska göras i ordning för vintern och täckas. Under denna tid är det alltid skönt att äta sin lunch i klubbhuset, som har fullständig köksutrustning. Teckningslista för val av torrsättningsdag finns i vaktlokalen.

Höstmöte Hamnchefen kallar nya medlemmar till ett informationsmöte en lördag kl.13.00 under någon av torrsättningarna i oktober.

Stängning av våra klubbholmar Askskären och Kolfatet

Brukar ske under september månad. Frivilligt deltagande. Teckningslista finns utlagd i god tid. Vi hjälps åt att ställa i ordning för vintern. Klubben bjuder på mat och dryck. Vi brukar ha mycket trevligt. Håll utkik efter anslag i båtklubben!

November

Även efter torrsättningarna kallas till arbete då varvsområdena åter är i behov av att städas och göras redo för vintern. Traktorer, vagnar mm ställs in. Eftersläntrarna ordnar med sin täckning.
Nattvakten slutar.

Tänk på att varvsområdet är öppet. Förekom tjuven och töm båten på stöldbegärliga föremål

December

Båten är fin och väl täkt och kan nu åter lägga sig till ro för vintern. Glöm dock inte att du har en båt som behöver tittas till ibland.

Åter till januari

Ett nytt år börjar.

Vi önskar alla nya medlemmar välkomna att delta i vår fina gemenskap och i omsorgen om vår båtklubb.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.