Jourschema

Styrelsemedlemmar tillgängliga under sommaren 2023:

V26 – 27 Anders Lennerdahl 0732 – 365 055
V28 Fredrik Juhlin 076 – 394 98 72
V29 Henrik Öhman 076 – 643 01 11
V30 Åke Bergman 070 – 644 38 61
V31 – 33 Micke Norinder 070 – 454 84 00

Så om Ni behöver få kontakt med någon ur styrelsen under sommaren så är det i första hand enligt ovan!

Comments are closed.