Avgifter

År 2023 År 2022
Medlemsavgift 1 000 kr 1 000 kr
Medlemsavgift junior 50 kr 50 kr
Familjemedlem 200 kr 200 kr
Inträdesavgift båtägande medlem (inkl nyckel) 10 000 kr 10 000 kr  
 
Inträdesavgift kanot/kajak medlem
(inkl nyckel)
2 000 kr 2 000 kr
Köavgift 100 kr 100 kr
Grundavgift (miljö- och underhåll) 1 000 kr 1 000 kr
Grundavgift kanot/kajak 200 kr 200 kr
Hamnavgift
(per dm båtbrädd för – hamn sommar)
37:50 kr 37:50 kr
Varvsavgift (per kvm båt för – varv vinter) 80:00 kr 80:00 kr
Sjö-/torrsättning, ej ordinarie tid – Båtvagn 2 000 kr 2 000 kr
Sjö-/torrsättning, ej ordinarie tid – Bockar 5 000 kr 5 000 kr
Extra ersättning till personal vid Sjö-/torrsättning 1 000 kr 1 000 kr
Dygnsavgift för båt på varv efter sista sjösättning 100 kr 100 kr
Olovlig biluppställning på varvsområdet 1 000 kr 1 000 kr
Ej utförd nattvakt 1 500 kr 1 500 kr
Ersättning för jourvakt (ingen ersättning ensam vakt) 1 000 kr 1 000 kr
Avgift för ej utfört arbete 1 000 kr 1 000 kr
Ej anmält båtbyte 3 000 kr 3 000 kr
Ny avg 2022 60 kr 60 kr
Avgift för pappersfaktura 30 kr 30 kr
Hamnavgift Klubbholmarna 150 kr 100 kr
  1. Medlem-, grund-, hamn- och varvsavgift

SBK tillämpar en inträdesavgift för båtägande medlem om 10.000 kr. Denna inträdesavgift är inte återbetalningsbar vid utträde ur klubben.

Tillkommer gör sedan en fast grundavgift  samt en hamn- och vinteravgift för din båt vilka baseras på din båts längd och bredd. ”Snittbåtens” (730 x 240 cm).

Klubben tillämpar årsmedlemskap. Det innebär att man betalar hela årsavgiften på våren. Om sjösättning ska ske innan fakturan förfaller måste hela årsavgiften vara betald först till fullo innan båten får angöra sin hamnplats.

Mer information Avgifter_2020

Comments are closed.