Avgifter

Medlemsavgiften

År 2020 År 2019
Medlemsavgift 1 000 kr 600 kr
Medlemsavgift junior 50 kr 50 kr 1
Familjemedlem 200 kr 600 kr 1
Inträdesavgift båtägande medlem (inkl nyckel) 10 000 kr 10 000 kr  

 

Inträdesavgift kanot/kajak medlem
(inkl nyckel)
2 000 kr 2 000 kr
Köavgift 100 kr 0 kr
Grundavgift (miljö- och underhåll) 1 000 kr 1 250 kr 1
Grundavgift kanot/kajak 1 000 kr 1 000 kr
Hamnavgift
(per dm båtbrädd för – hamn sommar)
37:50 kr 75:00 kr 1
Varvsavgift (per kvm båt för – varv vinter) 80:00 kr 80:00 kr 1
Sjö-/torrsättning, ej ordinarie tid 700 kr 700 kr
Extra ersättning till kranförare (för ovan) 500 kr 500 kr
Avgift för båt i hamn>5 dygn (vid överlåtelse ny ägare) 100 kr 100 kr
Dygnsavgift för båt på varv efter sista sjösättning 100 kr 100 kr
Olovlig biluppställning på varvsområdet 1 000 kr 1 000 kr
Ej utförd nattvakt 1 000kr 1 000 kr
Ersättning för jourvakt (ingen ersättning ensam vakt) 1 000 kr 1 000 kr
Avgift för ej utfört arbete 1 000 kr 1 000 kr
Förseningsavgift (sen inbetalning, ej anmäld adress- namnändringar o dyl) 500 kr 500 kr
Nyckelavgift (per nyckel) 0 kr 500 kr
  1. Medlem-, grund-, hamn- och varvsavgift

SBK tillämpar en inträdesavgift för båtägande medlem om 10.000 kr. Denna inträdesavgift är inte återbetalningsbar vid utträde ur klubben.

Tillkommer gör sedan en fast grundavgift  samt en hamn- och vinteravgift för din båt vilka baseras på din båts längd och bredd. ”Snittbåtens” (730 x 240 cm).

Klubben tillämpar årsmedlemskap. Det innebär att man betalar hela årsavgiften på våren. Om sjösättning ska ske innan fakturan förfaller måste hela årsavgiften vara betald först till fullo innan båten får angöra sin hamnplats.

Mer information Avgifter_2020

Comments are closed.