Torrsättning

Torrsättningsdagar kommuniceras i kalendern

Torrsättningen startar 07.45 och då skall alla dagens deltagare vara incheckade.

Avtal

Vid torrsättning måste avtal, för nya medlemmar, tas med för att båtarna skall tas upp på land. Avtalet skickades ut i ihop med avi för inbetalning.

Avtalet finns här om du behöver skriva ut det igen (pdf)

Bomupptagning:
Bomupptagning och städdag lördagen den 6: e november kl 09:00.

För upptagning gäller:

Båtbockar skall vara försedda med lätt justerbara stöttor. Varken sågning och/eller spikning får förekomma under torrsättningsarbetet.

Kom ihåg att märka Din båt med namn och telefonnummer. Vid sjö- och torrsättning ska kvitton på betalda medlems- och försäkringsavgifter uppvisas.

Observera! Om du inte kan uppvisa klara papper äger varvsfunktionär rätt att neka upptagning.

MAXIMALA VÄRDEN FÖR BÅTAR SOM KAN HANTERAS PÅ VÅRA BÅTVAGNAR

Styrelsen vill även informera om de maximala värden för båtar som kan hanteras med våra båtvagnar:

Längd: 10.00 m
Bredd: 3.50 m
Vikt: 4.50 ton

Comments are closed.