Årsmöte SBK

Årsmöte SBK

Årets årsmöte kommer hållas den 24: e februari klockan 19:00 i Folkets Hus, Sturegatan 12, Sundbyberg.

Underlag inför mötet har mailats ut tillsammans med kallelse. Saknar du handlingarna kan du kontakta Anders Lennerdahl på anders.lennerdahl@hotmail.com.

Anmälan sker i BAS innan den 22: a februari.

Lättare förtäring kommer att finnas.

DAGORDNING 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Mötet behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterarare och rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2021
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Propositioner och motioner
 11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter, ersättningar och budget för 2022
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Övriga val, Val om medlemskap i Ulvsunda varvsförening
 16. Övriga punkter enligt dagordningen
 17. Mötets avslutande

Jarl Åkerlund, ordförande Sundbybergs Båtklubb  www.sundbybergsbatklubb.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *