Information maj!

Hej båtvänner! Sjösättningen fortgår och så långt har allt gått bra. Det är fortfarande en hel del båtar kvar att sjösätta. Varvsgruppen kommer att titta på möjligheten att ha ytterligare ett sjösättningstillfälle i början av juni. Jag vill påminna om vikten av att vi hjälps åt att låsa på varvet,…

Läs vidare …