Hej båtvänner!

Här kommer lite information efter styrelsens första möte efter årsmötet.
Under mötet tillsattes (förutom de på årsmötet redan valda) dessa funktioner:

Ordförande: Jarl Åkerlund

Kassör: Bengt Bensson

Sekreterare: Anders Lennerdahl

Vaktchef: Bertil Israelsson

Hamnchef: Per Hållander

Miljöansvarig: Åke Marhenke

Varvsansvarig: Viktoria Åkerström och Daniel Brattberg

Projekt Blästring.
(mätning av båtbottnar kommer ske på varvsplanen 20-23:e april)

Som Ni alla vet så får båtar med stadigvarande förtöjningsplats i Mälaren numera enligt lag inte vara målade med båtbottenfärg. Det finns inga båtbottenfärger som är tillåtna. Däremot finns det andra typer av färger som är tillåtna. De klassas inte som båtbottenfärger, detta eftersom de inte fäller.

Vad är det då som gäller för oss i Sundbybergs båtklubb förutom naturligtvis att följa gällande lagar och regler?

– Vi tillämpar de gränsvärden som Stockholms stad har kommunicerat som tillåtna.

  • De båtar som testades av Happy Boat, 2020, och då visade sig vara rena från båtbottenfärger är ok att förtöja i Bällstaån.
  • De båtar som deltar i projekt blästring under våren 2021 är också ok att förtöja i Bällstaån.
  • De båtar som vid tillfälle för mätning (20–23: e april) visar värden som överstiger de gränsvärdena som Stockholms stad har kommunicerat som tillåtna får inte stadigvarande förtöjas i Bällstaån. För att båten skall tillåtas att stadigvarande förtöjas i Bällstaån fr.o.m. sommaren 2021 krävs att båtägaren visar ett intyg på att båten vid tidpunkten underskrider de tillåtna gränsvärdena.
  • För båtar som kommer utifrån men som har stadigvarande förtöjningsplats i Bällstaån måste båtägaren uppvisa ett intyg till styrelsen eller hamnkapten att båten har värden som understiger de gränsvärden som nämns ovan.
  • Att förtöja utan att följa detta innebär att båtplatsen kan komma att förverkas efter beslut av styrelsen och således överlåtas till en annan medlem.

För frågor kring detta hänvisar styrelsen i första hand till miljöansvarige Åke Marhenke eller till ordförande Jarl Åkerlund.

Den 25: e – 27: e april så då kommer båtupptagningsvagnarna blästras. Under denna tid kommer spolplattan vara avspärrad.

Till sist skulle jag vilja be att alla går in och kontrollerar/uppdaterar sin medlemsinformation i BAS. Detta görs under snabblänkar och Ändra mina uppgifter.

 

Hälsningar

Anders Lennerdahl
Sekreterare SBK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *