Hej båtvänner!

Här kommer lite information efter styrelsens första möte efter årsmötet. Under mötet tillsattes (förutom de på årsmötet redan valda) dessa funktioner: Ordförande: Jarl Åkerlund Kassör: Bengt Bensson Sekreterare: Anders Lennerdahl Vaktchef: Bertil Israelsson Hamnchef: Per Hållander Miljöansvarig: Åke Marhenke Varvsansvarig: Viktoria Åkerström och Daniel Brattberg Projekt Blästring. (mätning av båtbottnar kommer ske på varvsplanen 20-23:e april) Som…

Läs vidare …

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  Sundbybergs Båtklubb kallar härmed till digitalt årsmöte  torsdagen den 25 februari kl. 19:00.  På grund av pågående pandemi genomförs årsmötet digitalt och via poströstning  (enl SFS 2020:198).  Dokument för nedladdning: • Kallelse_och_agenda • Rostningsblankett • Verksamhetsberattelse_2020 • Verksamhetsplan_2021   Följande instruktion gäller för årsmötet  All röstning sker…

Läs vidare …

Inför årsmötet

Hej alla SBK:are! Valberedning har inför årsmötet som kommer följande vakanser: • 1 suppleant i styrelsen • 1 suppleant i revisorsgruppen • 1 medlem i valberedningen. Vi hoppas att vi inför det annalkande årsmötet kan lämna ett fullständigt förslag på personer i alla roller inom föreningen. Så varmt välkommen att…

Läs vidare …