Hej båtvänner!

Här kommer lite information efter styrelsens första möte efter årsmötet. Under mötet tillsattes (förutom de på årsmötet redan valda) dessa funktioner: Ordförande: Jarl Åkerlund Kassör: Bengt Bensson Sekreterare: Anders Lennerdahl Vaktchef: Bertil Israelsson Hamnchef: Per Hållander Miljöansvarig: Åke Marhenke Varvsansvarig: Viktoria Åkerström och Daniel Brattberg Projekt Blästring. (mätning av båtbottnar kommer ske på varvsplanen 20-23:e april) Som…

Läs vidare …

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  Sundbybergs Båtklubb kallar härmed till digitalt årsmöte  torsdagen den 25 februari kl. 19:00.  På grund av pågående pandemi genomförs årsmötet digitalt och via poströstning  (enl SFS 2020:198).  Dokument för nedladdning: • Kallelse_och_agenda • Rostningsblankett • Verksamhetsberattelse_2020 • Verksamhetsplan_2021   Följande instruktion gäller för årsmötet  All röstning sker…

Läs vidare …

Inför årsmötet

Hej alla SBK:are! Valberedning har inför årsmötet som kommer följande vakanser: • 1 suppleant i styrelsen • 1 suppleant i revisorsgruppen • 1 medlem i valberedningen. Vi hoppas att vi inför det annalkande årsmötet kan lämna ett fullständigt förslag på personer i alla roller inom föreningen. Så varmt välkommen att…

Läs vidare …

Blästring av Båtbottnar

Hej. Som medlem i Sundbybergs båtklubb erbjuds du att anmäla dig till projekt Blästring 2021. Syftet med projektet är att avlägsna bottenfärgen på din båt inför sjösättningen. Att sedan måla ny giftfri färg ingår inte i projektet utan det får du fixa själv. Dock kommer tips kring detta att finnas. Själva…

Läs vidare …