Information maj!

Hej båtvänner! Sjösättningen fortgår och så långt har allt gått bra. Det är fortfarande en hel del båtar kvar att sjösätta. Varvsgruppen kommer att titta på möjligheten att ha ytterligare ett sjösättningstillfälle i början av juni. Jag vill påminna om vikten av att vi hjälps åt att låsa på varvet,…

Läs vidare …

Hej båtvänner!

Här kommer lite information efter styrelsens första möte efter årsmötet. Under mötet tillsattes (förutom de på årsmötet redan valda) dessa funktioner: Ordförande: Jarl Åkerlund Kassör: Bengt Bensson Sekreterare: Anders Lennerdahl Vaktchef: Bertil Israelsson Hamnchef: Per Hållander Miljöansvarig: Åke Marhenke Varvsansvarig: Viktoria Åkerström och Daniel Brattberg Projekt Blästring. (mätning av båtbottnar kommer ske på varvsplanen 20-23:e april) Som…

Läs vidare …